tie3

Posted by & filed under คอร์สติว.

วิสดอม เทรนนิ่ง เปิดติวสำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ กพ. ราคาพิเศษ 1,200 บาท พร้อมเอกสารรับจำนวนจำกัดเพื่อการติวที่จะทำให้ท่านสอบผ่านในครั้งเดียว !!!

คอร์สที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
คอร์สที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม2557

สถานที่ : ห้อง 4104 อาคารพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา : 10.00 – 16.00 น.

วิธีการสมัคร :

: สมัครผ่านเว็บไซต์ www.panyafreedom.com
: สมัครผ่านไลน์ 08-98517077
: สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ 09-4148-4583 ,053-288-018
: สมัครผ่านเฟสบุ๊ค panya freedom
: สมัครด้วยตัวเองที่ ห้อง 4104 อาคารพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
: ชำระเงินพร้อมรับเอกสารในวันติว

 คอร์สที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 คอร์สที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

pae

Posted by & filed under คอร์สติว.

รายละเอียด :
วิสดอม เทรนนิ่ง…เปิดคอร์สติวเข้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรายวิชาที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 • คอมพิวเตอร์ ( Computer Test)
 • ภาษาอังกฤษ ( English Language Test)
วันและเวลาติว : ติวเฉพาะวันเสาร์ / อาทิตย์
เวลา 10.00 น. -16.00 น. ณ ห้อง 4104 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

รายวิชา :
วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
คอร์สที่ 1 : วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557
คอร์สที่ 2 : วันที่ 6 – 7 กันยายน 2557
คอร์สที่ 3 : วันที่ 20 – 21 กันยายน 2557
คอร์สที่ 4 : วันที่ 27 – 28 กันยายน 2557
วิชาภาษาอังกฤษ ( English Language Test)
คอร์สที่ 1 : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
วิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Test)
คอร์สที่ 1 : วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ :
ลงทะเบียน 1 รายวิชา ราคา 2,500 บาทรวมเอกสารประกอบการติว
ลงทะเบียน 2 วิชา ราคา 3,000 บาท รวมเอกสารประกอบการติว
ลงทะเบียน 3 วิชา ราคา 4,000 บาท รวมเอกสารประกอบการติว

วิธีการสมัคร

 1. กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรพร้อมที่อยู่ที่ www.panyafreedom.com หรือ fwi.learn@gmail.com หรือโทรสมัครที่ 08-9851-7077
 2. ผู้สมัครดำเนินการโอนเงิน ที่ ธ.กรุงเทพ สาขา พันธ์ทิพย์พลาซ่า เลขที่บัญชี 679-004561-8 นาม
  บจ.วิสดอม เทรนนิ่ง พร้อมโทรแจ้งที่ 08-9851-7077 /09-4148-4583 หรือ ชำระเงินสดได้ที่สถาบันฯ ห้อง 4104 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 ในวันติว

วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

 คอร์สที่ 1 : วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 คอร์สที่ 2 : วันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 คอร์สที่ 3 : วันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 คอร์สที่ 4 : วันที่ 27 – 28 กันยายน 2557

วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test)

 คอร์สที่ 1 : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

วิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Test)

 คอร์สที่ 1 : วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557

police

Posted by & filed under คอร์สติว.

คอร์สติวสดนายสิบตำรวจ สายปราบปรามและสายเทคนิค ปี 2557 ครบทุกวิชา
ราคา 5,000 บาท พิเศษ ! สอบถาม 08-98517077

 1. เอกสารและแนวข้อสอบประกอบการติวทุกรายวิชา
 2. คอร์สทบทวนจนกว่าจะสอบ
 3. บัตรส่วนลดเรียน Toeic มูลค่า 500 บาท
 4. แนวข้อสอบฝึกทำ

คอร์สติว เริ่ม 19 กรกฏาคม 2557 – 24 สิงหาคม 25

สามารถเริ่มติวได้ทุกอาทิตย์….อ.เต้ยจะติวให้ครบทุกวิชาพร้อมคอร์สทบทวน

เนื้อหาวิชา :

1. ความสามารถทั่วไป: การคิดเชิงเหตุผล  การคิดเชิงจำนวน  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ   อุปมาอุปไมย  อนุกรม มิติสัมพันธ์  คณิตศาสตร์พื้่นฐาน (เปอร์เซนต์ ร้อยละ การเทียบบัญญํติไตรยางค์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกะศาสตร์ สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง การวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย :  ทักษะการใช้ภาษาทางด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารญาณ การใช้ถ้อยคำ  สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม  การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความสั้นๆจากบทความ  การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ภาษาต่างประเทศ : การอ่านจับใจความสำคัญ  (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยกรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation)

4.  ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

6. สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม : หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตใรสังคมและการปฎิบัติงาน

 

ตารางติว : (ติวเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วัน เดือน ปี วิชา
2 สิงหาคม 2557 คณิตศาสตร์
3 สิงหาคม 2557 ภาษาไทย
9 สิงหาคม 2557 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
10 สิงหาคม 2557 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 สิงหาคม 2557 ภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี วิชา
3 สิงหาคม 2557 ภาษาไทย
9 สิงหาคม 2557 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
10 สิงหาคม 2557 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 สิงหาคม 2557 คณิตศาสตร์
24 สิงหาคม 2557 ภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี วิชา
9 สิงหาคม 2557 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
10 สิงหาคม 2557 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 สิงหาคม 2557 คณิตศาสตร์
17 สิงหาคม 2557 ภาษาไทย
24 สิงหาคม 2557 ภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี วิชา
10 สิงหาคม 2557 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 สิงหาคม 2557 คณิตศาสตร์
17 สิงหาคม 2557 ภาษาไทย
23 สิงหาคม 2557 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
24 สิงหาคม 2557 ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : รับตารางเรียนได้ในวันติวพร้อมเอกสารประกอบการติวทุกรายวิชา

ช่องทางการชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดที่ ชั้น 4 ห้อง 4104 อาคารพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
 2. โอนเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ เลขที่ 6790045618 นาม บจ.วิสดอม เทรนนิ่ง
fb-logo

Posted by & filed under คอร์สติว.

คอร์สติวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณได้ติวกับ อ.เต้ยได้ทุกที่ ทุกเวลา…ทบทวนซ้ำโดยไม่จำกัดชั่วโมงจนกว่าจะสอบ หลักสูตรการติว มีครบถ้วนตามประกาศการสอบ พร้อมเอกสารประกอบการติวและแนวข้อสอบครบทุกรายวิชา

สอบถาม 08-9851-7077

ขั้นตอนการสมัคร :
• ผู้สนใจโทรสมัครติวคอร์สที่ท่านสนใจ ได้ที่  08-9851-7077 สถาบันจะสมัครติวให้กับท่าน  หรือ
• เข้าไปสมัครในระบบ “รับสมัครติวออนไลน์”

ชำระเงินได้สามช่องทาง :

1. ชำระเงินที่ วิสดอม เทรนนิ่ง  ห้อง 4104 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

2.  ผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า นาม นางสาวอังคณา ทาลัดชัย  เลขที่บัญชี 679-0-05646-6

3. ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดสันทราย นาม นางสาวอังคณา ทาลัดชัย เลขที่  874-211167-8
• ผู้สมัครเข้ามากด “แจ้งการชำระเงิน” ในระบบออนไลน์ในคอร์สที่ท่านสมัคร
• ระบบจะส่งการยืนยันข้อมูลไปที่ e-mail ของผู้สมัคร พร้อม  password  ท่านสามารถนำ password ที่ได้รับเข้าเรียนออนไลน์ได้ทันที ……

สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ราคาประหยัด เข้าถึงทุกกลุ่ม……เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายๆผ่านเทคนิคการติวที่มีคุณภาพ…….

เข้าระบบติวออนไลน์ online

toeic-chiangmai-2

Posted by & filed under คอร์สติว.

วิสดอม เทรนนิ่ง เปิดคอร์สเรียน TOEIC คอร์สเรียน มี 4 รูปแบบให้เลือกเรียน
90 ชั่วโมง 4,000 บาท รับรองผล 600 คะแนนขึ้นไป !! สอบถาม 08-9851-7077


คอร์ส PRIVATE ใหม่!!
คอร์สติวเข้มพื่อเพิ่มคะแนน TOEIC
ราคาคอร์สละ 4,000 บาท
เลือกเรียนได้ตามวัน เวลา ที่สะดวก
จำนวน 10 ชั่วโมง
สมัครติว

สถานที่เรียน : ชั้น 4 ห้อง 4136 อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การรับรองผล : รับรองผลคะแนนการสอบที่ 600 คะแนน ขึ้นไป หากคะแนนไม่ถึง ลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 2 คอร์ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าเอกสารและวีซีดีประกอบการเรียน จำนวน 500 บาท

วิธีการสมัคร :

1. กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทร คอร์สที่เลือกได้ที่ www.panyafreedom.com หรือ fwi.learn@gmail.com หรือทาง SMS /line 08-9851-7077

2. สถาบันฯได้รับข้อมูล แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินมัดจำท่านละ 500 บาททาง SMS

3. ผู้สมัครดำเนินการโอนเงินที่บัญชีเลขที่ 679 -0-04561-8  ธ.กรุงเทพ สาขา พันธุ์ทิพย์พลาซ่า นาม
บจ. วิสดอม เทรนนิ่ง  พร้อมโทร/ line แจ้งที่ 08-9851-7077 หรือ ชำระด้วยเงินสดที่สถาบันฯ ชั้น 4 ห้อง 4104

4. แสดงหลักฐานการโอนเงินพร้อมชำระค่าเอกสารในวันลงทะเบียน

local

Posted by & filed under คอร์สติว.

คอร์สติว สอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภาค ก.และ ภาค ข. ออนไลน์

รายละเอียด :

วิสดอม เทรนนิ่งจัดคอร์สติวเออนไลน์ สอบข้าราชการสวนท้องถิ่น  กับอ.เต้ย  ที่จะไปติวให้ท่านถึงบ้านถึงวันสอบ   ราคา    1,500  บาท  เริ่ม  1 มิถุนายน 2557 นี้

ภาค ก.   วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจำนวน  3 รายวิชา

 • การคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ภาค ข.   เอกสาร ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

(ผู้ที่จะสมัครสอบกรุณาเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้คนละ 1 ตำแหน่ง)

OCSC

Posted by & filed under คอร์สติว.

เปิดคอร์สติว ภาค ก. กพ. ระดับ ปวช./ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

สอบถาม 08-9851-7077 หรือ 053-288018

รายละเอียด คอร์สติว ภาค ก. กพ.
วิสดอม เทรนนิ่ง เปิดคอร์สติวสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบภาค ก. กพ. ปี 2557 ทุกระดับ
ราคาคอร์สละ 4,000 บาท

ราคาพิเศษนี้รวม…….

1.หนังสือและเอกสารประกอบการติวสดทุกวิชา

2.ส่วนลดคอร์สเรียน TOEIC มูลค่า 500 บาท

3. คอร์สติวออนไลน์ภาค ก. กพ.  จำนวน 1,440 ชั่วโมง รายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและะภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการติว

 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ✓ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  ✓ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ✓ ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  ✓ การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  ✓ grammar (ไวยกรณ์)
  ✓ vocabulary (คำศัพท์)
  ✓ Question – Response (ถามตอบ)
  ✓ Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)
  ✓ Incomplete Sentences (เติมประโยคให้สมบูรณ์)
  ✓ Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)
  ✓ Error Recognition (จับผิดไวยากรณ์)
  ✓ Reading Comprehensive (ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน)
  ✓ Conversations (บทสนทนา)

จังหวัดเชียงใหม่ : ห้อง 4104 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 – 17.00 น.

วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย

รอบที่ 1 :  29-30 มีนาคม 2557

รอบที่ 2 :  26-27 เมษายน 2557

รอบที่ 3 :  3-4 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 4 :  17-18 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 5:  24-25  พฤษภาคม 2557

รอบที่ 6 : 7-8 มิถุนายน 2557

รอบที่ 7 : 14-15 มิถุนายน 2557

รอบที่ 8 : 21-22 มิถุนายน 2557

รอบที่ 9 : 28 – 29 มิถุนายน 2557

รอบที่ 10 : 5-6 กรกฏาคม 2557

รอบที่ 11 : 12 – 13กรกฏาคม 2557

รอบที่ 12 : 19 – 20 กรกฏาคม 2557

วิชาภาษาอังกฤษ

รอบที่ 1 :  10-11 พฤษภาคม 2557

รอบที่ 2 :  7-8 มิถุนายน 2557

รอบที่ 3 :  21-22 มิถุนายน 2557

รอบที่ 4 :  19-20 กรกฏาคม 2557
สมัครติว เชียงใหม่

 

 

วิธีการสมัคร

  1. กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรพร้อมที่อยู่ที่  www.panyafreedom.com หรือ fwi.learn@gmail.com   หรือโทรสมัครที่  08-9851-7077 / 053-288018
  2. สถาบันฯจัดส่ง SMS หรือตอบกลับผ่าน e-mail ไปยังผู้สมัคร
  3. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  เลขที่ 679-0-04561-8 นาม บจ. วิสดอม เทรนนิ่ง  แจ้งหลักฐานผ่าน fwi.learn@gmail.com  หรือ   SMS ที่08-9851-7077 หรือ ชำระวันลงทะเบียน
  4. สถาบันฯแจ้งยืนยันการรับชำระเงินให้กับทางผู้สมัคร
sam

Posted by & filed under news.

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ม.ค.57
พนักงานราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
1.นักจัดการงานทั่วไป
2.พนักงานการเงินและบัญชี
3.พนักงานประจำสำนักงาน
วุฒิ ปวช. – ป.ตรี
เงินเดือน 11.280 – 18,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ ชัยภูมิ สงขลา พะเยา Read more »

logo-forest

Posted by & filed under news.

จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.56 – 13 ม.ค.57

1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
Read more »

Logo-Rid

Posted by & filed under news.

จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา ทั่วประเทศ
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-14 ม.ค.57
รายละเอียด http://thaijobsgov.com/jobs=3304
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมชลประทาน http://job.rid.go.th/ Read more »